HDL sin IP-Modul har støtte for programmerings-tilgang via Internett. Dette gjelder bare IP-Modulen HDL-MBUS01IP.431 

DMX-Modul med IP har ikke denne funksjonen. SMS-Modul med IP har ikke denne funksjonen. Den gamle IP-Modulen SB-DN-1IP har denne funksjonen dersom den har firmware V04.11. Firmware på denne modulen kan ikke oppgraderes.


Vi anbefaler at man oppgraderer firmware på IP-Modulen HDL-MBUS01IP.431 før man setter opp støtte for fjern-programmering. En beskrivelse av dette finner du her: https://hdlnordic.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000061896-ip-modul-v05-13u-2018-01-08


Bruk HDL Buspro Setup Tool 2 for å sette opp denne funksjonen i IP-Modulen. Den kan lastes ned her: https://hdlnordic.freshdesk.com/support/solutions/folders/16000081490

Og oppgraderes fra Internett med knappen "Check Update".


Før man kan sette opp programmerings-tilgang via Internett så må IP-Modulen tilkobles huset sitt nettverk slik at den kan komme ut på Internett via maks en router.

Ny firmware til IP-Modulen har støtte for DHCP. Da vil enheten få IP-adresse og router IP-adresse automatisk ved oppstart. Vi anbefaler at man tar jobben med å velge og konfigurere statisk adresse fordi det kan oppstå problem ved strømbrudd, når IP-Modulen starter mye fortere enn routeren som skal gi den adresse.


Når IP-Modulen har fått adresser i det interne nettet i huset så kan man bruke HDL Buspro Setup Tool fra en PC som er tilkoblet huset sitt nettverk, uten kabel direkte til IP-modulen.For å sette opp programmerings-tilgang via Internett:

Åpne IP-Modulen i programmet.

Velg arkfanen "Basic Setup", området "Connection preferences":


I feltet Group name legger du inn ditt navn eller navnet på din installasjons-virksomhet.


I feltet Project name legger du inn adressen til dette prosjektet, eller navnet til din kunde.


I feltet User legger du inn et brukernavn, maks 8 tegn.


I feltet PWD legger du inn et passord for dette anlegget, maks 8 tegn.


Feltet Preferred server skal inneholde IP-adressen 193.69.146.230. Port skal være 9999

Feltet Alternate skal inneholde IP-adressen 115.29.251.24. Port skal være 9999


Time zone bruker vi ikke fordi den har ikke støtte for sommertid/vintertid. Boksen Zone Enable skal derfor ikke være valgt.


Husk å trykke Save.


For å koble seg til et anlegg via internett:

PC-en må være tilkoblet ett nettverk som kommer ut på Internet via kun 1 router.


I programmet HDL Buspro Setup Tool 2, klikk på ikonet Option for å få opp dette bildet:


Klikk på arkfanen Remote access for å få opp dette bildet:


Type skal være "Custom Servers", Server IP/url skal være 193.69.146.230


Skriv inn ditt Group name og trykk på knappen med forstørrelses glass. Du vil da få opp en liste med dine prosjekt:


Legg inn Password. Dette er det samme som PWD feltet i IP-Modulen. Trykk på knappen Connect.

Vinduet forsvinner og du kan søke opp enheter som om du er tilkoblet anlegget lokalt.


(I eksemplet som er vist over så kommer IP-adressen opp med 0.0.0.0, i ditt prosjekt så vil du få opp den virkelige offisielle adressen til huset.)


Feilsøking:

Dersom prosjektet ikke kommer opp i listen så har ikke IP-Modulen registrert seg på serveren. Det kan ta inntil 15 minutter før IP-Modulen gjøre det. Du kan restarte IP-Modulen dersom du vil tvinge den til å registrere seg nå.


Dersom prosjektet kommer opp i listen, men er markert med sort i stedet for grønt, så har ikke serveren hørt noe fra IP-Modulen på en stund. Det kan da være at IP-Modulen ikke lenger kobler seg opp til serveren. Du vil da ikke få kontakt med anlegget. Kunden nettverk og IP-Modulen må sjekkes.


Dersom du får opp meldingen 

Connected! Trying to find group name and project name ...
Can not find group name!

Så har du enten skrevet feil Group name eller så har serveren aldri hørt fra en IP-Modul som har dette Group name.


Dersom du får opp feilmeldingen når du trykker på søke-knappen til prosjektet

Trying to connect to project …
Remote connect to project failed!

Så er enten IP-adressen til serveren feil, eller så er serveren ute av drift. Bytt da Type til Default Servers slik at programmet forsøker å bruke den alternative serveren.


Dersom du er på det samme nettverket som IP-Modulen og forsøker å koble deg til via fjern-tilgangen så er det ikke sikkert det fungerer. Det er avhengig av kundens router. Du kan allikevel se om du får opp anlegget og at den er grønn. Bytt til et annet nettverk for å sjekke om det fungerer allikevel.