HDL Buspro IP-Modul og HDL Buspro Trådløs gateway kan settes opp slik at man koble seg til anlegget med HDL Buspro Setup Tool 2 over Internett.

Før du kan sette opp fjerntilgangen så må IP-Modulen (eller den Trådløse Gateway-en) være konfigurert til å komme ut på Internett. Det vil si at den må tilkobles en router med rett IP oppsett (IP-Adresse, Subnet mask og default gateway IP-adresse). Det kan bare være 1 router/brannmur mellom IP-Modulen og Internett.


Sett opp parametere i IP-Modulen (eller den Trådløse Gateway-en):

Type: Velg Remote Server

Group name: Skriv inn installatøren sitt navn (f. eks. navnet til din bedrift). Man vil få opp alle prosjektene til denne gruppen når man søker senere.

Prosjekt name: Her legger vi inn et prosjekt navn (f. eks. adressen eller navnet til kunden)

User: Her legger vi inn et brukernavn. Denne informasjonen trenger man ikke å huske eller notere. Maks 8 tegn.

PWD: her legger man inn passordet, maks 8 tegn.

Preferred Server / Port: Her bruker vi adressen til serveren i Oslo 193.69.146.230 det er alltid port 9999

Alternate / Port: Her legger vi inn adressen til en server i Beijing 115.29.251.24 det er alltid port 9999

Time zone: IP-Modulen kan hente klokke fra Remote Server og sende den ut på HDL BUS-en hver 20. sekund. Denne funksjonen støtter ikke automatisk bytte mellom sommertid og vintertid så vi anbefaler at man bruker Logikk-Modulen til klokke. Så vår anbefaling er å ikke velge Zone Enable. Da vil man potensielt få feil klokke på HDL Buspro panelene.


For å koble seg opp og fjernprogrammere et HDL Buspro anlegg:

Windows PC-en må ha tilgang til Internett. Husk å velge det nettverkskortet i HDL Buspro Setup Tool 2 som har tilgang til Internett for at dette skal fungere.

I HDL Buspro Setup Tool 2 velg meny ikonet Options. I Options vinduet velg arkfanen Remote access:

Type: velg Custom Servers

Server IP/url: Legg inn IP-adressen til serveren i Oslo 193.69.146.230

Work group: Skriv inn installatøren sitt navn eller det du valgte i feltet Group name i IP-Modulen.

Trykk på søk ikonet til høyre på linja til Work group for å få opp prosjektene til installatøren.

At et prosjekt har en grønt punkt i begynnelsen av linjen betyr at serveren har hørt fra IP-Modulen nylig. Blir dette punktet sort så er det lenger enn 15 minutter siden serveren hørte fra IP-Modulen.

Velg rett prosjekt og du får alle feltene ferdig fylt ut, unntatt Password. Legg inn passordet i Password feltet og trykk Connect.


Programmet vil forsøke å koble seg direkte til IP-Modulen med metoden UDP firewall hole punching. Dersom dette ikke lykkes så vil programmet forsøke å koble seg til IP-Modulen ved å gå via serveren som IP-Modulen er tilkoblet.


Dersom man ikke kan koble til anlegget via Oslo serveren kan man prøve å velge Type: Standard Servers


For å sørge for at man alltid kan koble til anlegget direkte så kan man konfigurere en Port forwarding i brannmuren på port 6000 UDP fra Internett til IP-adressen til IP-Modulen. Pass da på å endre Port til 6000 dersom denne står til noe annet i bildet over.