En enkel modul som lar deg styre en HDL Curtain Controller.


Setup

Legge til modulen

Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL Scanner

Innstillinger

Felt Beskrivelse
Host IP-adressen til anleggets IP-modul.
Trenger ikke å endres fra 255.255.255.255.
Port Porten som skal brukes for kommunikasjon med anlegget.
Trenger ikke å endres fra 6000.
Channel count Antall kanaler i curtain controlleren. Du får en widget per kanal i stigende rekkefølge.
Dette kan ikke endres senere så det kan lønne seg å legge til riktig antall kanaler. Dersom du skulle ha behov for å endre antall kanaler senere må modulen slettes og legges til på nytt.
SubnetID Subnet ID til enheten i HDL anlegget.
DeviceID Device ID til enheten i HDL anlegget.

Andre innstillinger

Kanalene i denne modulen har noen ekstra innstillinger som du kan nå ved å trykke på tannhjulet øverst i høyre hjørne under de enkelte kanalene.

Innstillingene lar deg endre måten den valgte kanalen oppfører seg.

Felt Beskrivelse
Widget type Hvilken type widget kanalen skal bruke. Se widgets.
Open value Verdien som skal sendes på bussen for å kjøre åpne-kommandoen. Kan være nyttig for å invertere knappenes funksjon.
Close value Verdien som skal sendes på bussen for å kjøre lukke-kommandoen. Kan være nyttig for å invertere knappenes funksjon.
Stop value Verdien som skal sendes på bussen for å kjøre stopp-kommandoen.

Widgets

Denne modulen har to typer widgets. For å endre widget bruker du innstillingene til kanalen du ønsker å endre widget for. Se andre innstillinger.

Up/Down/Stop

En widget med kanalens navn på toppen og tre knapper (Close, Stop, Open) på bunnen. Close og Open knappene vil lukke eller åpne gardinene fullstendig eller inntil du trykker Stop.

Up/Down

En widget med kanalens navn på toppen og to knapper (Close, Open) på bunnen. Close og Open knappene vil lukke eller åpne gardinene så lenge du holder dem inne. Når du slipper knappen vil gardinen stoppe.


Events, Actions og Conditions

Events

Events er hendelser i modulen som kan starte en rutine.

Event Beskrivelse
Closing Event oppstår når den valgte gardinen lukkes.
Opening Event oppstår når den valgte gardinen åpnes.
Stopped Event oppstår når den valgte gardinen stoppes.

Actions

Actions er funksjoner modulen kan utføre, enten som en del av en rutine eller en macro.

Action Beskrivelse
Close Lukker den valgte gardinen.
Open Åpner den valgte gardinen.
Stop Stopper den valgte gardinen.

Conditions

Conditions er betingelser som må oppfylles for at en rutine eller macro skal gjennomføres.

Condition Beskrivelse
Opening Actions blir kun utført dersom gardinen åpnes.
Closing Actions blir kun utført dersom gardinen lukkes.
Stopped Actions blir kun utført dersom gardinen har stoppet.