En enkel modul som lar deg styre en eller flere HDL dimmer-kanaler.


Setup

Legge til modulen

Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL Scanner

Innstillinger

Felt Beskrivelse
Host IP-adressen til anleggets IP-modul.
Trenger ikke å endres fra 255.255.255.255.
Port Porten som skal brukes for kommunikasjon med anlegget.
Trenger ikke å endres fra 6000.
Channel count Antall kanaler i dimmermodulen. Du får en widget per kanal i stigende rekkefølge.
Dette kan ikke endres senere så det kan lønne seg å legge til riktig antall kanaler. Dersom du skulle ha behov for å endre antall kanaler senere må modulen slettes og legges til på nytt.
SubnetID Subnet ID til enheten i HDL anlegget.
DeviceID Device ID til enheten i HDL anlegget.
Refresh rate Oppdateringsintervall for kanalstatus. Holder widgetene i sync med anleggets verdier. Kan skape mye trafikk, så vi anbefaler derfor Only on start eller høye intervaller. I alle tilfeller vil modulen lese meldinger som blir sendt på bussen, så dette er kun en ekstra sikkerhet.
Standardverdi for HDL Scanner er 3 sekunder. Vi anbefaler derfor å endre dette ved større anlegg, om du bruker scanneren.

Widgets

Denne modulen har en type widget.

Dimmer

En widget med kanalens navn på venstre side og en bryter på høyre side som indikerer om kanalen er av eller på. Slideren på bunnen viser kanalens verdi og kan brukes til å sette en verdi mellom 0% og 100%.


Events, Actions og Conditions

Events

Events er hendelser i modulen som kan starte en rutine.

Event Beskrivelse
On Event oppstår når den valgte dimmerkanalen blir skrudd på.
Off Event oppstår når den valgte dimmerkanalen blir skrudd av.
Brighter than Event oppstår når den valgte dimmerkanalen har en høyere verdi enn angitt.
Darker than Event oppstår når den valgte dimmerkanalen har en lavere verdi enn angitt.

Actions

Actions er funksjoner modulen kan utføre, enten som en del av en rutine eller en macro.

Action Beskrivelse
On Skrur den valgte dimmerkanalen på. Dette vil sette den til den sist brukte verdien.
Off Skrur den valgte dimmerkanalen av.
Brightness Setter den valgte dimmerkanalen til den angitte verdien mellom 0% og 100%.

Conditions

Conditions er betingelser som må oppfylles for at en rutine eller macro skal gjennomføres.

Condition Beskrivelse
On Actions blir kun utført dersom dimmerkanalen er på.
Off Actions blir kun utført dersom dimmerkanalen er av.
Brighter than Actions blir kun utført dersom dimmerkanalen har en høyere verdi enn angitt.
Darker than Actions blir kun utført dersom dimmerkanalen har en lavere verdi enn angitt.