En enkel modul som lar deg styre en eller flere HDL relé-kanaler.


Setup

Legge til modulen

Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL Scanner

Innstillinger

Felt Beskrivelse
Host IP-adressen til anleggets IP-modul.
Trenger ikke å endres fra 255.255.255.255.
Port Porten som skal brukes for kommunikasjon med anlegget.
Trenger ikke å endres fra 6000.
Channel count Antall kanaler i relémodulen. Du får en widget per kanal i stigende rekkefølge.
Dette kan ikke endres senere så det kan lønne seg å legge til riktig antall kanaler. Dersom du skulle ha behov for å endre antall kanaler senere må modulen slettes og legges til på nytt.
SubnetID Subnet ID til enheten i HDL anlegget.
DeviceID Device ID til enheten i HDL anlegget.
Widget type Hvilken type widget modulen skal bruke. Se widgets for bilder og beskrivelser.
Refresh rate Oppdateringsintervall for kanalstatus. Holder widgetene i sync med anleggets verdier. Kan skape mye trafikk, så vi anbefaler derfor Only on start eller høye intervaller. I alle tilfeller vil modulen lese meldinger som blir sendt på bussen, så dette er kun en ekstra sikkerhet.
Standardverdi for HDL Scanner er 3 sekunder. Vi anbefaler derfor å endre dette ved større anlegg, om du bruker scanneren.

Widgets

Denne modulen har to typer widgets.

Relay

En liten widget med kanalens navn på venstre side og en bryter på høyre side som viser kanalens nåværende verdi.

Button

En liten widget med kanalens navn på venstre side. Denne widget typen viser ikke kanalens status.


Events, Actions og Conditions

Events

Events er hendelser i modulen som kan starte en rutine.

Event Beskrivelse
On Event oppstår når den valgte relékanalen blir skrudd på.
Off Event oppstår når den valgte relékanalen blir skrudd av.

Actions

Actions er funksjoner modulen kan utføre, enten som en del av en rutine eller en macro.

Action Beskrivelse
On Skrur den valgte relékanalen på.
Off Skrur den valgte relékanalen av.

Conditions

Conditions er betingelser som må oppfylles for at en rutine eller macro skal gjennomføres.

Condition Beskrivelse
On Actions blir kun utført dersom relékanalen er på.
Off Actions blir kun utført dersom relékanalen er av.