I denne guiden skal vi gå gjennom hvordan du gir din i3 Lite Server en fast lokal IP-adresse. Dette er et viktig steg dersom du bruker port forwarding (port-viderekobling) for å kommunisere med serveren fra utenfor ditt lokale nettverk. Port forwardingen du setter opp vil alltid peke på en spesifikk lokal IP-adresse. Dersom serveren din ikke beholder den samme IP-adressen mellom gjenoppstart eller ved eventuelle strømbrudd vil port forwardingen alså slutte å fungere og du vil ikke lenger kunne styre anlegget ditt eksternt.


Informasjon:

Denne guiden går ut ifra at du allerede har satt opp et prosjekt samt lagt til og aktivert en i3 Lite Server. Vi vil anbefale å følge denne guiden med en Windows PC.


 1. Åpne Config og trykk deretter på Server for å åpne serverinnstillingene.

 2. Noter deg serverens lokale IP-adresse under Internal Host.
 3. Trykk på Network for å åpne nettverksinnstillingene til serveren.
 4. Trykk på Get IP-address automatically for å endre til manuelt nettverksoppsett.
 5. Dersom du ikke vet hvilke verdier du skal fylle inn på neste side kan du på din Windows PC åpne Start og søke etter, og åpne, cmd (Ledetekst). Skriv inn ipconfig -all og trykk Enter. Merk deg verdiene i denne vinduet som samsvarer med verdiene du blir bedt om i i3 Lite. Verdiene du ser etter i Ledetekst-vinduet heter Subnet Mask, Default Gateway og DNS Servers (dersom du har to verdier her, bruker du den første).
 6. Fyll ut feltene Netmask, Gateway og DNS med verdiene du hentet fra Ledetekst og fyll ut IP-feltet med IP-adressen du noterte deg i Steg 2. Trykk deretter Done.
  Informasjon:

  Du kan godt bruke en annen IP-adresse (slik jeg gjør i dette eksempelet) enn den du noterte deg i Steg 2. Sørg bare for at IP-adressen er ledig i din ruter (at den ikke allerede er i bruk av en annen enhet).


 7. Bekreft at verdiene du skrev inn er riktige. Dette er svært viktig, siden en liten skrivefeil kan føre til at du ikke lenger vil kunne kommunisere med serveren. Trykk OK.
 8. Trykk OK for å starte serveren på nytt slik at de nye nettverksinnstillingene blir tatt i bruk.
 9. Etter omstart kan du bekrefte at serverens Internal Host er den samme IP-adressen du skrev inn i nettverksinnstillingene.
Gratulerer!

Du har nå gitt din i3 Lite Server en fast IP-adresse som ikke vil endres ved omstart av serveren, ruteren eller ved eventuelle strømbrudd i boligen.