Dette er den gjeldende versjonen av HDL Buspro Setup Tool.


Når HDL lager nye komponenter eller gir komponenter nye funksjoner med ny firmware, så må man ha en ny versjon av programvaren for å kunne konfigurere disse komponentene. Dersom du er installatør og jobber med stadig nye anlegg, last ned og installer ny programvare jevnlig.


HDL har laget en ny programvare som skal erstatte denne. Denne må allerede nå brukes til å konfigurere Enviro panel og en del trådløse komponenter med ny firmware som bare kan konfigureres med den nye programvaren. Du finner den her: https://hdlnordic.freshdesk.com/solution/folders/16000081490


Dersom du installerer denne programvaren for første gang på en Windows PC så kommer det opp et registreringsbilde med ditt serienummer.

Du må ha en RegCode for å komme videre og bruke programmet.

Kopier serienummeret og lim det inn i en ny supporthenvendelse sammen med ditt navn og adresse detaljer - https://hdlnordic.freshdesk.com/support/tickets/new, så returnerer vi din maskin sin unike RegCode.