I denne guiden skal vi se gå gjennom krav til oppsett av i3 Lite Server. Målet er å kartlegge hva som må forberedes og gjøres for at serveren skal fungere og for at du skal ha mulighet til å fjernstyre anlegget ditt gjennom i3 Lite appen.


Det er flere grunner til å bruke en i3 Lite Server sammen med i3 Lite prosjektet ditt. Blant annet vil den kunne kjøre logikk og regler døgnet rundt i tillegg til at den vil redusere trafikk på nettverket ved at alle kommandoer blir sendt gjennom serveren, i stedet for at hver enkelt styringsenhet (telefon, tablet, pc) sender hver sine kommandoer. Den største grunnen til å bruke i3 Lite Server er allikevel at den tillater kommunikasjon med anlegget ditt selv når du ikke er hjemme, ved å fungere som et aksesspunkt. Kommandoer blir sendt fra din telefon til serveren, som videresender disse kommandoene til anlegget ditt. For at dette skal fungere er det noen krav til hvordan hjemmenettverket ditt er satt opp.


Offentlig IP-adresse

Boligen må ha en offentlig IP-adresse som er tilgjengelig fra internett.


Ett internt nettverk

For at i3 Lite serveren skal fungere på riktig måte kan du kun ha ett enkelt internt nettverk. Det vil si at serveren ikke vil fungere som den skal dersom den befinner seg på innsiden av to eller flere rutere. Siden de fleste norske internettleverandører gir deg en ruter som en del av internettpakken du kjøper av dem, betyr det at du ikke bør sette opp din egen ruter på innsiden av dette igjen dersom du ønsker å bruke i3 Lite Server.


Reservert IP adresse for serveren (lokalt)

Det er viktig at serveren din har en fast IP-adresse på ditt lokale nettverk. Grunnen til dette kommer vi tilbake til senere, men poenget er at serveren ikke må endre lokal IP-adresse dersom strømmen går eller om ruteren startes på nytt. De aller fleste rutere lar deg reservere en IP-adresse for tilkoblede enheter gjennom kontrollpanelet. Nøyaktig hvordan det gjøres varierer fra ruter til ruter. Er du usikker kan du som regel finne instruksjoner for din modell på internett eller i bruksanvisningen til ruteren din.

Gjelder ikke ved bruk av Remote Cloud (se nedenfor).


Port forwarding

For at trafikk sendt fra en ekstern enhet (din telefon med i3 Lite appen i dette tilfellet) skal komme fram til serveren, må ruteren din konfigureres med "Port forwarding". Dette vil si at trafikken som blir sendt på spesifikke porter blir videresendt til en spesifikk enhet på innsiden av nettverket ditt. Dette er også grunnen til at serveren må ha en fast, lokal IP-adresse som vi gikk gjennom i forrige steg. Om serveren din på et eller annet tidspunkt får en ny, lokal IP-adresse vil port forwardingen slutte å fungere, da den ikke lenger vil peke på serveren.

Portene som må åpnes er 8443 og 30464 (TCP og UDP), og disse må peke på den lokale IP-adressen du reserverte for serveren din i forrige steg.

Gjelder ikke ved bruk av Remote Cloud (se nedenfor).


Fast ekstern IP-adresse eller DDNS

For at appen skal kunne kontakte anlegget eksternt ditt må den vite hvilken IP-adresse den skal kommunisere med når du er utenfor hjemmenettverket ditt. Dette gjøres ved å fylle inn feltet "External host" i server-konfigurasjonen. De aller fleste har ikke en fast ekstern IP-adresse, som vil si at boligen din en gang i blant kan komme til å få tildelt en ny IP-adresse av internettleverandøren din. Dersom dette skulle skje, vil appen ikke lenger kunne kommunisere med boligen din og derfor heller ikke nå serveren. Noen internettleverandører tilbyr fast IP-adresse til kundene sine dersom de ber om det eller mot en liten sum. Ring internettleverandøren og spør om de kan tilby deg en fast IP-adresse.

Om leverandøren ikke kan tilby fast ekstern IP-adresse kan du bruke en Dynamisk DNS eller DDNS. En DDNS er en tjeneste som gir deg et domene som peker på din IP-adresse og som vil oppdatere seg f.eks hvert 30 minutt slik at om din IP-adresse skulle endres av internettleverandøren din, vil det ikke ta mer enn 30 minutter før DDNS-tjenesten har oppdaget dette og domenet vil peke på din nye IP-adresse i stedet.

Mange rutere har innebygde DDNS-tjenester som i mange tilfeller også er gratis. Dersom din ruter ikke har mulighet for dette kan du også ta i bruk en tjeneste slik som NoIP, som tilbyr både gratis og betalte DDNS-tjenester.

Gjelder ikke ved bruk av Remote Cloud (se nedenfor).


WiFi nettverksnavn

Serverkonfigurasjonen i appen må konfigureres med navnet på ditt trådløse nettverk. Dette brukes av appen for å finne ut om du er hjemme eller ikke. i3 Lite vil som standard forsøke å snakke med serveren på det lokale nettverket, men dersom appen oppdager at du ikke befinner deg på det gitte trådløse nettverket vil den i stedet forsøke å kommunisere gjennom den eksterne IP-adressen du oppgav i forrige steg.


Remote Cloud:

Remote Cloud er en funksjon i i3 Lite serveren som lar appen kommunisere med serveren gjennom en skyserver. Fordelen med dette er at du slipper å ta hensyn til ting som port-forwarding og fast ekstern IP-adresse. For å ta i bruk Remote Cloud i ditt i3 Lite prosjekt går du inn i server-innstillingene dine og velger enten Auto Switch eller External mode som Work mode og skrur deretter på Connection to cloud. Før du kan skru på Remote Cloud må serveren være aktivert.