Les hele denne artikkelen før du laster ned fila nederst og eventuelt oppgraderer ditt panel.


Når man oppgraderer firmware på en HDL enhet så beholder den konfigurasjonen sin. Men dersom oppgraderingen av en eller annen grunn feiler så er det viktig å ha backup eller en beskrivelse av konfigurasjonen slik at man kan sette opp en erstatnings-enhet med sa samme oppsett.

Det er svært viktig å ikke oppgradere en HDL komponent med feil firmware fil. Gjør man det så vil panelet slutte å virke og må sendes tilbake til HDL fabrikken for reparasjon.


3 knapp Trådløs Touch finnes i 3 hardware utgaver. Alle ser slik ut:

I HDL Buspro Setup Tool gjenkjennes alle 3 knapp Trådløs Touch med Model: HDL-MPT3-RF.18, Factory Model: HDL-MPT3-RF.18.


I denne artikkelen ligger den nyeste firmware for 3 knapp Trådløs Touch med prosessor ATSAMD20G17 og kun denne prosessoren.

For å avklare om panelet har rett prosessor og kan få denne firmware må man gjøre en sjekk.

Dette gjøres slik:

Velg i menyen "Advanced Tools" -> "Firmware Upgrade".

Velg riktig enhet i nedtrekksmenyen "Select from Online List". Trykk på knappen "Read Device Type" på enden av linjen.

Du skal nå få opp informasjon i feltet "Device Model". 

I dette feltet skal det nå stå: ATSAMD20G17_5052_01 eller ATSAMD20G17_MP3TE_RF

Dersom det ikke gjør det så skal IKKE firmware-filen nedenfor legges inn i din enhet!!!


Etter oppgraderingen må du sjekke følsomheten til knappene. Vi anbefaler 65%, men dersom en knapp ikke responderer slik den skal så kan følsomheten økes, ofte til 75%. Dersom man setter følsomheten for høyt så vil panelet oppfatte berøring selv om man ikke tar på panelet.


Dersom firmware oppgraderingen feiler så vil panelet blinke en sekvens med grønn LED når man setter på spenningen. Panelet er da i "BOOTLOADER" modus og venter på å få en firmware fil. Du må da sette den trådløse Gateway-en i "Parre" modus ved å trippeltrykke på PROG knappen. Du skal da få opp adressen til panelet i "manuel firmware upgrade". Dersom panelet har en annen subnet ID enn din Gateway, så må du midlertidig endre subnet ID på din Gateway før du kan sende firmware-fil til panelet.