Buskabelen i et HDL-BUS Pro anlegg er en standard 4-leder KNX-kabel (HDL-BUS Pro bruker 4 ledere, to for data og to for driftsspenning). Bruk standard KNX-kabel (f.eks. kjøpt fra HDL) eller ferdig trukket i rør. Pass på at det er en 4-leder, og ikke 2-leder.


Kabelen skal helst gå i serie, dvs. fra enhet til enhet, i stedet for i stjerne. Noen avgreninger er helt greit, men begrens det så mye som mulig slik at buskabelen i størst mulig grad går i serie. Start i hovedskapet og kable fra enhet til enhet (rekkefølgen på komponentene betyr ingen ting). Husk at du nå i praksis har to ender av bus’en i skapet (første og siste komponent), så om du trenger to buskabler ut av skapet, en i hver retning i bygget, kan du koble den ene til den ene enden av komponentene i skapet og den andre til den andre enden.


Kablene som går ut av skapet trekkes til første veggpanel, deretter til neste, så kanskje via en sensor i taket, videre til et panel i neste rom, osv. Den kan gjerne gå innom noen dimmere og releer i et hjelpeskap og videre ut til flere paneler og sensorer. Buskabelen skal ikke termineres i enden, og ikke kobles tilbake til hovedskapet (ikke ringkobles).


I visse tilfeller er det nødvendig med noen avgreininger, f.eks. fra et panel på veggen og opp til en sensor i taket, mens bussen samtidig går videre fra panelet til neste panel. Det er ikke noe problem å gjøre dette, men vi anbefaler å begrense det så mye som mulig (ref. spesifikasjonen på RS485-bus generelt).  Buskabelen bør ikke trekkes i samme rør som 230V eller annen sterkstrøm. Dette for å hindre at eventuell elektrisk støy fra 230V påvirker datatrafikken på buskabelen.Data+

Data-

COM

+24V

Gul

Hvit 

Sort

Rød


De aller fleste HDL-BUS Pro enheter har en hurtigkopler (se bilde) med samme fargekoder som lederne i KNX-kabelen. Hurtigkopleren gjør det raskt og enkelt å koble buskabelen til enheten og videre til neste. Trenger du en ekstra avgrening kan du enkelt skjøte buskabelen med Wago-klemmer, sukkerbiter eller annet praktisk utstyr på utsiden. Husk i så fall på å beholde tvinningen på den gule og den hvite lederen så tett opp til koblingen som mulig.


På noen HDL-BUS Pro enheter er det skrutilkoplinger i stedet for hurtigkoplere. Pass ekstra godt på å lese teksten på skrutilkoplingene, rekkefølgen på fargene er normalt IKKE de samme som for hurtigkoplingen. Pass på at den gule ledningen går til skruterminalen merket med Data+ (eller 485+), den hvite går til Data- (485-), den sorte går til COM og den røde til +24V (Vcc).


De aller vanligste feilene i et HDL-BUS Pro-anlegg skyldes feil eller slurvete buskabling. Bruk noen ekstra sekunder på hver kobling, så sparer du tid totalt sett. Pass på å avisolere ledningen i riktig lengde så den går helt til bunns i hurtigkobleren eller skruterminalen, uten at det er synlig kobber på utsiden. Pass på at du skrur i kobberet og ikke i plasten. Bruk gjerne en liten tang og dra i lederne i skrutilkoplingene for å være sikker på at de virkelig sitter. Det hender at enkelte ledere blir stukket inn på «oversiden» av skruen. Det er enkelt å feilsøke på en buskabel ved å bruke et ohm-meter og måle at det er god kontakt fra enhet til enhet for hver av fargene, og selvfølgelig ingen kortslutning mellom noen av fargene.