Start et nytt emne
Solved

UV switch for å sette DLP varmestyringen til "av" når den står som slave mot en varmekontroller.

Hei,

jeg ønsker å kunne sette DLP panelets varmeside til "av" og "på" fra en dry-4z pille. Scenariet er som følger; når garasjedør eller garasjeport er åpen skal varmen i garasjen slå seg av (og indikeres på DLP). Og motsatt når dørene er lukket.

DLP panelet som skal brukes er satt som slave mot en varmekontroller og styrer garasjen pluss et annet rom.


Jeg prøver å sende UV switch (21) til varmekontrollen uten hell. Sender jeg UV 1 direkte til DLP så slår kun den sist brukte varmesonen seg av og på. Men jeg ønsker kun å slå av/på sonen for garasjen.


Refererer til tekst nedenfor fra det gamle forumet som beskriver dette. Men kan ikke få dette til å fungere.


Copy/paste:

"UV-Switch for å bytte modus på termostatene må sendes til termostatene.
Så når du har en DLP i slave modus så skal UV-Switch 3 ON for natt sendes til varmekontrolleren, ikke DLP displayet.

Dersom du vil endre alle "Fully Control" kanalene på en varmekontroller til "Natt" modus så sender du UV-Switch 3 ON til varmekontrolleren. 
Dersom du bare vil endre varmekontrolleren sin kanal 1 til "Natt" så sender du UV-Switch 13 ON til varmekontrolleren.
Dersom du bare vil endre varmekontrolleren sin kanal 2 til "Natt" så sender du UV-Switch 23 ON til varmekontrolleren.
Dersom du bare vil endre varmekontrolleren sin kanal 3 til "Natt" så sender du UV-Switch 33 ON til varmekontrolleren.
Og så videre...

Det er samme nummerering på varmekontrolleren som på DLP termostat:
UV-Switch 1 ON/OFF: Slår termostaten på/av
UV-Switch 2 ON: Normal modus
UV-Switch 3 ON: Natt modus
UV-Switch 4 ON: Dag modus
UV-Switch 5 ON: Borte modus
UV-Switch 6 ON: Timer modus

Legg på 10 for bare styre kanal 1, legg på 20 for kanal 2, legg på 30 for kanal 3...

Steinar Bakstad"


Noen som kan hjelpe?


Mvh

Jan Tore Sletten

1 Comment

Løsningen var å oppdatere firmwaren til v04.27U.


Logg inn eller Registrér publiser en kommentar